Çocuklarda Ev ve Yakın Çevre Algısı Üzerine Bir İrdeleme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Aslıhan Öztürk

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NİLGÜN KULOĞLU