Hazır giyim sektörüne yönelik reklam içerikli kısa mesajların (SMS) tüketici satın alma karar sürecine etkisinin araştırılması: Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ile bir uygulama


Öğrenci: hacı akbaş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): FAZIL KIRKBİR