Geçmişten günümüze zanaat ve zanaat mekânlarının değişimi: Trabzon kenti örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nurçin Seymen

Danışman: Yelda Aydın Türk