Sıçan Testislerinde Biyopsinin Oluşturduğu Travmatik Hasarın Onarımına Kök Hücrelerin Katkısının Mikroskopik Olarak İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Raşit Gökay Gülay

Danışman: Engin Yenilmez