Homosisteinin Normal ve Obez Farelerin Yağ Dokusunda CD36 Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Öğrenci: Şeniz Doğramacı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET MENTEŞE