Homosisteinin Normal ve Obez Farelerin Yağ Dokusunda CD36 Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tibbi Biyokimya, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Şeniz Doğramacı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET MENTEŞE