İşletmelerin mobil telefon hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin incelenmesi: Trabzon'daki KOBİ'lere yönelik bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: YUSUF YAZİCİ

Supervisor: Hatice Dilara Keskin