Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Laurocerasus Officinalis Roem. (Karayemiş)'İn Antiapoptotik ve Antioksidan Etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Gülsen Yılmaz

Danışman: Engin Yenilmez