Alpagut-Dodurga (Çorum) Bitümlü Şeyl İstifinin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamı


Öğrenci: Tattimbyek KHOİTİYN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SADETTİN KORKMAZ