Prenatal dönemde uygulanan 900 MHZ elektromanyetik alanın sıçan periferik sinir morfolojisi ve fonksiyonuna etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HATİCE HANCI

Danışman: Engin Yenilmez