Eş Kanalda Açısal Ekstrüzyon Yönteminin Zn-60Al ve Zn-80Al Alaşımlarının Yorulma Özelliklerine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Yakup Heyal

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT AYDIN