Septorinoplasti operasyonlarında intraoperatif magnezyum ve ketaminin infüzyonlarının hemodinami, analjezi ve derlenme üzerine olan etkileri


Öğrenci: Ayşe Acar Dayıoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET EROĞLU