Batı Anadolu bölgesindeki bitümlü şeyl yataklarının organik jeokimyasal özellikleri ve petrol potansiyelinin araştırılması, 209 s.,


Öğrenci: Reyhan Kara Gülbay

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SADETTİN KORKMAZ