Maden (Bayburt) yöresi Eosen kumtaşlarının sedimanter petrografik özellikleri ve çökelme ortamı,


Öğrenci: Çiğdem Saydam

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SADETTİN KORKMAZ