Türev finansal araç kullanımı ve kazanç yönetimi ilişkisi: Borsa İstanbul'da bir araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: FATİH AKDENİZ

Supervisor: Uğur Kaya