Antipsikotik İlaç Ketiapin Fumaratın Karbon Nanotüp Modifiyeli Camsı Karbon Elektrot ile Elektrokimyasal Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Büşra KAYA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): DİLEK KUL