Etanolün Fare Testisi Üzerine Olan Toksisitesine Karşı Askorbik Asitin Koruyucu Etkisinin Mikroskopik Olarak Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Gültaç Tığdaş

Danışman: Engin Yenilmez