YENİ 2,4,6-TRİSÜBSTİTÜE PİRİMİDİN BİLEŞİKLERİ, N-ALKİL VE PİRİMİDİN N-GLİKOZİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Öğrenci: Vildan Serdaroğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): NURAN KAHRİMAN