Erken Kretase Yaşlı Çağlayan Formasyonuna Ait Siyah Şeyllerin Toplam Organik Karbon ve İz Element İlişkisinin İncelenmesi, Sinop Havzası, K-Türkiye


Öğrenci: Hülya KARADAĞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SADETTİN KORKMAZ