Türk Milli Eğitim Sisteminin Hedef Programlama İle Planlanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Hakan Pabuçcu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): TUBA YAKICI AYAN