Erbiyum Çekirdeklerinin Fotonükleer Reaksiyon Ürünlerinin Yarı Ömürlerinin ve Geçiş Enerjilerinin Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sinop Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Serhat URUK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): TUNCAY BAYRAM