Kamusal alanlarda sürdürülebilirlik kavramı: Trabzon kent meydanı örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: M. Seddiq Sadeq

Danışman: Yelda Aydın Türk