Ereğli-Bor (Konya-Niğde) havzası Yeniköy sondajlarında kesilen bitümlü şeyl istifinin organik jeokimyasal özellikleri.


Öğrenci: Mert Samet Erdoğan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SADETTİN KORKMAZ