Kentsel mekan oluşum sürecine kuramsal bir bakış: C. Alexander'ın örüntü dilleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Selcen Mollayakupoğlu

Danışman: Yelda Aydın Türk