Bakır Katkısının Al-20Zn Alaşımının Yorulma Davranışına Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Türkiye

Öğrenci: Ali Doğansoy

Eş Danışman: MURAT AYDIN