Bütünleşik Bulanık Shannon Entropi-Bulanık Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Teknoloji Firmalarında Etkinlik Ölçümü


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Süleyman Çakır

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SELÇUK PERÇİN