Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde gelir/kurumlar vergisi standart iade sistemi ve sorunları üzerine bir değerlendirme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: ERTAN KİZİR

Supervisor: Abdülkadir Pehlivan

Abstract:


Günümüz dünyasında insan ihtiyaçları farklılık gösterebilmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesinde yeni ve ihtiyaca uygun akıllı sayılabilecek yapıların oluşturulması inşaat sanayi tarafından gerçekleştirilmektedir.  Teknolojinin hızlı bir gelişme gösterdiği günümüz dünyasında gerek bireysel ihtiyaçların karşılanmasında gerekse devletlerin vatandaşlarına hizmet sunmasında teknoloji tabanlı sistemlerin kullanılması yaygınlık göstermektedir. Ülkemizde de teknolojik tabanlı uygulamaların kullanımı özellikle 2000’li yıllardan sonra hızlı bir gelişim göstermektedir. Ülkemizde, teknolojik tabanlı uygulamalardan yararlanan önemli kamu kurumlarından biri Gelir İdaresi Başkanlığı’dır. Başkanlık tarafından pek çok teknolojik tabanlı uygulama farklı hedefleri gerçekleştirmek adına uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamalar arasında ticari yaşama yeni bir yön verecek uygulamaların olduğu söylenebilir. Bunların başında kağıt ortamda düzenlenen belgelerin elektronik ortamda hazırlanmasına yönelik e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura sistemleri gelmektedir. Bununla birlikte kayıt dışılığın azaltılması ve vergi denetimlerinin arttırılmasına yönelik denetim odaklı sistemlerin de Başkanlık tarafından uygulandığı bilinmektedir.


 


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan teknoloji tabanlı uygulamalar vergi iadelerinde de kullanılmaktadır. Özellikle yoğun mesai ve uzmanlık gerektiren bir yapıya sahip olan vergi iadeleri belirli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamaların denetimleri ilgili vergi dairelerince yapılabildiği gibi elektronik sistemler tarafından da yapılabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın ana amacını, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden doğan gelir ve kurumlar vergisi iadelerini Gelir İdaresi Başkalığı tarafından uygulamaya konulan teknoloji tabanlı bir uygulama olan Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) üzerinden talep eden mükelleflerin bu süreçte karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, söz konusu sistemin iade sürecine etkilerinin uygulayıcı bakış açısıyla değerlendirmesi oluşturmaktadır.