Levetirasetama maruz kalan gebe sıçanların yenidoğanlarında teratojenite ve gonad toksisitesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: CANSU KAYA

Danışman: Engin Yenilmez