Doğu Pontidler’de Jura yaşlı kömürlerin iz elemet jeokimyası


Öğrenci: Fatma Hoş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SADETTİN KORKMAZ