Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) heterozigot farelerde yüksek yağlı diyetin bazı adipokinlerin gen ekspresyonları üzerine etkisinin incelenmesi


Öğrenci: İmran İnce

Eş Danışman: İSMAİL ABİDİN