Antibakteriyel ilaç sefepimin karbon esaslı elektrotlar ile elektrokimyasal oksidasyonu ve farmasötiklerden ve serumdan kantitatif tayini


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Gökçe ÖZTÜRK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): DİLEK KUL