Yaşlandırma Süresinin Zn-27Al-1Cu Alaşımının Yapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Fatih Şenaslan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT AYDIN