Yabancıların İkinci Konut Arz-Talebinin Kentlere Etkisi: Trabzon Örneği


Öğrenci: Ceren ÜNLÜ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ZEYNEP YILMAZ BAYRAM