Maçka-Zigana Dağı (Trabzon) arasındaki Üst Kretase yaşlı volkani-klastik kayaçların sedimantolojik ve organik jeokimyasal özellikleri.


Öğrenci: Reyhan Kara

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SADETTİN KORKMAZ