Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Alan Araştırması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Asiye Ecem TAYLAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): BÜNYAMİN ER