Eğitim Bilgileri

Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Türkiye 2014 - 2021
Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Türkiye 2011 - 2014
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürneme Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendislği, Türkiye 2005 - 2009

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğitimcilerin Eğitimi Sertifika Programı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2020
Diğer, FAO/GFCM/JRC Summer School in Quantitative Fisheries Stock Assesment, Food and Agriculture Organisation of United Nations, 2019
Veri Analizi, SeaDataCloud 2nd Training Workshop, International Oceanographic Comission of UNESCO, 2019
Çevre ve Sürdürülebilirlik, Sucul Ekosistemlerde Araştırma Yöntemleri, TÜBİTAK, 2019
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2014
Kalite Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi, Persona TR Uluslararası Personel Eğitim ve Sertifikasyon, 2013
Kalite Yönetimi, HACCP Planı Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi, Persona TR Uluslararası Personel Eğitim ve Sertifikasyon, 2013
Kalite Yönetimi, BRC Temel Eğitimi, Persona TR Uluslararası Personel Eğitim ve Sertifikasyon, 2013

Yaptığı Tezler

Doktora, Kültür ortamında yetiştirilerek Doğu Karadeniz derelerine bırakılan kahverengi alabalık (Salmo trutta Linnaeus, 1758)'ın büyüme ve beslenmesinin ve belirlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, 2021
Yüksek Lisans, Orta ve Doğu Karadeniz Kıyılarındaki ve Trol Sahalarındaki Denizel Çöplerin Miktarının ve Kompozisyonunun İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, 2014

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Avlama Teknolojileri , Balıkçılık, Hidrobiyoloji, Yaşam Bilimleri, Tatlı Su Biyolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, 2021 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, 2011 - 2021

Verdiği Dersler

Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2020 - 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÖZTÜRK R. Ç. , ŞAHİN A., TERZİ Y., GEDİK K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Akdenizde Yayılım Gösteren Deniz Çayırlarında (Posidonia oceanica; Delile, 1813) ve Sedimentte Ağır Metal Kirliliğinin ve Potansiyel Ekolojik Risklerin Tespiti, 2020 - Devam Ediyor
SEYHAN K., TERZİ Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kültür ortamında yetiştirilerek Doğu Karadeniz derelerine bırakılan Karadeniz alabalığı (Salmo coruhensis Syn:S. t. labrax)'nın doğal ortama adaptasyon, beslenme, büyüme, üreme ve populasyon özelliklerinin belirlenmesi, 2016 - Devam Ediyor
Telli Karakoç F., Erüz C., Düzgüneş E., Sağlam H., Feyzioğlu A. M. , Yıldız İ., Şahin A., Öztürk R. Ç. , Terzi Y., Başkan N., et al., AB Destekli Diğer Projeler, Invasive Alien Species Observatory and Network Development for the Assessment of Climate Change Impacts in Black Sea Deltaic Protected Areas , 2020 - 2022
Erüz C., Düzgüneş E., Telli Karakoç F., Sağlam H., Feyzioğlu A. M. , Özşeker K., Terzi Y., Başkan N., Ismail N., Alkan N., AB Destekli Diğer Projeler, Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem, 2020 - 2022
ALKAN N., TERZİ Y., ALKAN A., GEDİK K., ŞAHİN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Doğu Karadeniz Kıyı Şeridinde Ağır Metallerin Midyede ve Makroalglerde Birikimi, 2016 - 2017
Seyhan K., Yazır D., Erüz C., Terzi Y., 6. Çerçeve Programı Projesi, Integrated coastal monitoring of environmental problems in the port sea region and the ways of their solution-ICME, 2013 - 2015
Şahin A., Seyhan K., Terzi Y., 6. Çerçeve Programı Projesi, Research networking for the environmental monitoring and mitigation of adverse ecological effects in the Black Sea Basin, 2013 - 2015
Terzi Y., Seyhan K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ve trol sahalarındaki katı atıkların incelenmesi, 2013 - 2014

Bilimsel Hakemlikler

Marine Pollution Bulletin, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2019
Marine Pollution Bulletin, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
Marine Pollution Bulletin, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2019

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):21
h-indeksi (WOS):2