Learning Knowledge


Doctorate
2015 - Continues
Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Post Graduate
2012 - 2015
Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans, Turkey

Under Graduate
2008 - 2012
Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, 3. Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-Stata ile Uygulamalı Panel Veri Analizleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2018
Education Management and Planning, AKADEMİK DÜZEYDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ, KTÜ-TÜBİTAK ARDEB TEMSİLCİLİĞİ, 2015
Education Management and Planning, Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-STATA ile Panel Veri Analizleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2015
Education Management and Planning, Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-Eviews ile Zaman Serileri Analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2015

Dissertations

Post Graduate, TÜRKİYE’DEKİ TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARININ PERFORMANSLARININ AHP VE GİA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2015

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2013 - Continues
Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Articles Published in Other Journals

 1. The Effect of Political Identity Definition on Islamic Finance Perception in Turkey
  ER B., GÜNEYSU Y.
  Global Journal of Economics and Business Studies, vol.8, pp.52-60, 2019 (International Refereed University Journal)
 2. Finansal Okuryazarlık: Din Adamlarına Yönelik Bir Araştırma
  KALAYCI Ş., ER B., GÜNEYSU Y.
  Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.21-33, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 3. UFRS’NİN ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST 100’DE BİR ARAŞTIRMA
  GÜNEYSU Y., ATASEL O. Y.
  MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.454-466, 2019 (Other Refereed National Journals)
 4. Financing Renewable Energy Projects: An Empirical Analysis for Turkey
  ER B., GÜNEYSU Y., ÜNAL H.
  International Journal of Energy Economics and Policy, vol.8, no.6, pp.180-185, 2018 (Journal Indexed in ESCI)
 5. Financing renewable energy projects: An empirical analysis for Turkey
  Bünyamin E., GÜNEYSU Y., ÜNAL H.
  International Journal of Energy Economics and Policy, vol.8, no.6, pp.180-185, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 6. Halka Arz Olan Firmaların Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırmalı Analizi
  ER B., GÜNEYSU Y., ERGÜN T.
  ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.9, no.18, pp.157-166, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 7. Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi
  GÜNEYSU Y., ER B., AR İ. M.
  KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.9, pp.71-93, 2015 (National Refreed University Journal)
 8. Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi
  GÜNEYSU Y., ER B., AR İ. M.
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.9, pp.71-93, 2015 (National Refreed University Journal)

Books & Book Chapters

 1. The Relationship between Real Sector Volatility and Financial Sector Volatility
  ERDEM H. F. , ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  in: Turkish Economy in A New Era: Selected Articles, Sayers W. , Editor, Agp Research, Londra, pp.55-60, 2016
 2. Katılım Bankacılığı
  ER B., GÜNEYSU Y.
  in: Banka ve Finansal Sistem, Hasan AYAYDIN-Savaş DURMUŞ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.51-79, 2016

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Para Poli̇ti̇kası Uygulamaları ve Toplanan Fonlar İ li̇şki̇si̇: Katılım Bankaları Açısından Bi̇r Anali̇z
  ER B., ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 4 - 05 May 2018
 2. Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ni̇n Li̇sans Öğrenci̇leri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mi̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ni̇n Araştirilmasi
  ER B., GÜNEYSU Y.
  2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 4 - 05 May 2018
 3. Para Politikası Uygulamaları ve Toplanan Fonlar İlişkisi: Katılım Bankaları Açısından Bir Analiz
  ER B., ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.1
 4. Girişimcilik Eğitiminin Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
  ER B., GÜNEYSU Y.
  II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.1
 5. Katılım Bankalarının Performansı Üzerinde Girişim Sermayesi Etkili Midir?
  ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.843
 6. Katılım Bankalarının Rekabet Edebilirliği: Lojistik Regresyon Yöntemi İle Karşılaştırmalı Bir Analiz
  ER B., GÜNEYSU Y., ERGÜN T.
  XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1
 7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Performans Ölçümü İçin Bir Kriter Seti Önerisi: Delphi Yöntemi Uygulaması
  ER B., AR İ. M. , GÜNEYSU Y.
  8 th International Congress on Entrepreneurship, Balıkesir, Turkey, 14 - 16 July 2017, pp.1
 8. Katılım Bankalarının Finansal Erişime Etkisi: Türkiye Örneği
  ER B., ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  International Joint Conference on Islamic Economics and Finance, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.77
 9. The Relationship between Real Sector Volatility and Financial Sector Volatility
  ERDEM H. F. , ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  International Humanities and Social Sciences Conference., Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.1-15
 10. Türkiye’deki Katılım Bankalarının Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri ile Analizi
  ER B., GÜNEYSU Y.
  International Congress on Islamic Economics & Finance, Sakarya, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.1-21

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Finance