Ögrenim Bilgisi


Doktora
2015 - Devam Ediyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

Yüksek Lisans
2012 - 2015
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans, Türkiye

Lisans
2008 - 2012
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, 3. Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-Stata ile Uygulamalı Panel Veri Analizleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2018
Eğitim Yönetimi ve Planlama, AKADEMİK DÜZEYDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ, KTÜ-TÜBİTAK ARDEB TEMSİLCİLİĞİ, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-STATA ile Panel Veri Analizleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri-Eviews ile Zaman Serileri Analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2015

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, TÜRKİYE’DEKİ TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARININ PERFORMANSLARININ AHP VE GİA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2015

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi
2013 - Devam Ediyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. The Effect of Political Identity Definition on Islamic Finance Perception in Turkey
  ER B., GÜNEYSU Y.
  Global Journal of Economics and Business Studies, cilt.8, ss.52-60, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 2. Finansal Okuryazarlık: Din Adamlarına Yönelik Bir Araştırma
  KALAYCI Ş., ER B., GÜNEYSU Y.
  Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.21-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. UFRS’NİN ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST 100’DE BİR ARAŞTIRMA
  GÜNEYSU Y., ATASEL O. Y.
  MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.21, sa.2, ss.454-466, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 4. Financing Renewable Energy Projects: An Empirical Analysis for Turkey
  ER B., GÜNEYSU Y., ÜNAL H.
  International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.8, sa.6, ss.180-185, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Financing renewable energy projects: An empirical analysis for Turkey
  Bünyamin E., GÜNEYSU Y., ÜNAL H.
  International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.8, sa.6, ss.180-185, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. Halka Arz Olan Firmaların Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırmalı Analizi
  ER B., GÜNEYSU Y., ERGÜN T.
  ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.9, sa.18, ss.157-166, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi
  GÜNEYSU Y., ER B., AR İ. M.
  KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.9, ss.71-93, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 8. Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi
  GÜNEYSU Y., ER B., AR İ. M.
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.9, ss.71-93, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. The Relationship between Real Sector Volatility and Financial Sector Volatility
  ERDEM H. F. , ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  Turkish Economy in A New Era: Selected Articles, Sayers W. , Editör, Agp Research, Londra, ss.55-60, 2016
 2. Katılım Bankacılığı
  ER B., GÜNEYSU Y.
  Banka ve Finansal Sistem, Hasan AYAYDIN-Savaş DURMUŞ, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.51-79, 2016

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Para Poli̇ti̇kası Uygulamaları ve Toplanan Fonlar İ li̇şki̇si̇: Katılım Bankaları Açısından Bi̇r Anali̇z
  ER B., ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 4 - 05 Mayıs 2018
 2. Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ni̇n Li̇sans Öğrenci̇leri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mi̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ni̇n Araştirilmasi
  ER B., GÜNEYSU Y.
  2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 4 - 05 Mayıs 2018
 3. Para Politikası Uygulamaları ve Toplanan Fonlar İlişkisi: Katılım Bankaları Açısından Bir Analiz
  ER B., ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1
 4. Girişimcilik Eğitiminin Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
  ER B., GÜNEYSU Y.
  II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1
 5. Katılım Bankalarının Performansı Üzerinde Girişim Sermayesi Etkili Midir?
  ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  II. International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.843
 6. Katılım Bankalarının Rekabet Edebilirliği: Lojistik Regresyon Yöntemi İle Karşılaştırmalı Bir Analiz
  ER B., GÜNEYSU Y., ERGÜN T.
  XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1
 7. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Performans Ölçümü İçin Bir Kriter Seti Önerisi: Delphi Yöntemi Uygulaması
  ER B., AR İ. M. , GÜNEYSU Y.
  8 th International Congress on Entrepreneurship, Balıkesir, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2017, ss.1
 8. Katılım Bankalarının Finansal Erişime Etkisi: Türkiye Örneği
  ER B., ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  International Joint Conference on Islamic Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.77
 9. The Relationship between Real Sector Volatility and Financial Sector Volatility
  ERDEM H. F. , ERGÜN T., GÜNEYSU Y.
  International Humanities and Social Sciences Conference., Berlin, Almanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1-15
 10. Türkiye’deki Katılım Bankalarının Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri ile Analizi
  ER B., GÜNEYSU Y.
  International Congress on Islamic Economics & Finance, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.1-21

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Finansman