Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Trampa ve Muhasebe İşlemleri

Vergi Sorunları, no.170, pp.110-126, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI KAPSAMINDA TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARININ İNCELENMESİ

1. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019

Multi Ledger Period In Turkish Accounting History 1926 1949

14th World Congress of Accounting Historians, PESCARA-Chieti, Italy, 25 - 27 June 2016

Maritime Trade and Accounting in Trabzon in 19th Century

3rd International Conference on Luca Pacioli in Accounting History and 3rd Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2013, vol.1, pp.111-131

Cash Awqaf In The Ottomans The Case Of Ahmet Pasha Waqf In Trabzon (1713)

XII. World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008, pp.2849-2867

The Relationship Between The Historical Development of Accounting System and Its Applications and Information Technologies

The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, Edirne, Turkey, 8 - 09 March 2007, pp.218-232

Books & Book Chapters

Gelir Tablosu Hesapları ve İlgili Muhasebe Terimleri

in: Cumhuriyet Birikimi Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi, Toraman, C.-Aksu, İ.-Bayramoğlu, M.F. - Aslan, M., Editor, T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara, pp.61-94, 2019

RECORD KEEPING CULTURE IN THE EASTERN ROMAN EMPIRE (BYZANTIUM)(330 - 1453 AD)

in: HISTORY OF MIDDLE EAST ACCOUNTING, Aslan M., Köterin, H.Ç., Editor, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, pp.297-370, 2019 Creative Commons License

Gelir Tablosu Hesapları ve İlgili Muhasebe Terimleri

in: Cumhuriyet Birikimi - Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi, Cengiz Toraman - İbrahim Aksu - Fatih Bayramoğlu - Muhsin Aslan, Editor, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, pp.61-94, 2019

Record Keeping Culture in The Eastern Roman Empire (Byzantium)(330 - 1453 AD)

in: History of Middle East Accounting, Aslan M., Köterin, H.Ç.,, Editor, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, pp.297-370, 2019

Doğu Roma İmparatorluğu'nda (Bizans) Kayıt Kültürü

in: ORTA DOĞU MUHASEBE TARİHİ (M.Ö.3000-M.S.2000), Aslan M., Köterin, H.Ç., Editor, T. C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, pp.285-352, 2018 Creative Commons License

Doğu Roma İmparatorluğu’xxnda (Bizans) Kayıt Kültürü (330-1453)

in: ORTA DOĞU MUHASEBE TARİHİ (M.Ö. 3000-M.S. 2000), , Editor, T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI, Ankara, pp.285-352, 2018

Havayolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, Sürmen Y., Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.529-666, 2015

Karayolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, Sürmen Y., Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.187-396, 2015

Havayolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, Sürmen, Yusuf, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.529-666, 2015

Karayolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, Sürmen, Yusuf, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.187-396, 2015

Muhasebe Bilgi Sistemi ve Uygulamalarının Tarihi Gelişimi ile Bilgi Teknolojileri İlişkisi

in: Eskiyeni Ekonomi, Kalça A., Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.171-186, 2008

Muhasebe Bilgi Sistemi ve Uygulamalarının Tarihi Gelişimi ile Bilgi Teknolojileri İlişkisi

in: Eskiyeni Ekonomi, Kalça, Adem, Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.171-186, 2008