Academic and Administrative Experience

Non Academic Experience

  • 1994 - 1996 Araştırma Görevlisi

    Karadeniz Teknik Üniversitesi