Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ülkemizde Komorbidite ve Polifarmaside Yeni Bir Seçenek: Guanfazin Tedavisi ve Yönetimi

32. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 May 2023, pp.173-174

Metrics

Publication

1