Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Vergi İndiriminin Ekonomik Etkileri

Vergi Dünyası Dergisi , vol.21, no.254, pp.103-115, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri

Belediye , vol.7, no.12, pp.24-31, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Global Finansal Krizin Sukuk Piyasasına Etkisi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos), Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.392

Mali Yerelleşme ve Metropolleşme İkilemi

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017

Lack of standardization in sukuk market

2. International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF2016), 5 - 06 December 2016

Sukuk Neden Vadeye Kadar Elde Tutuluyor

4. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO-2016), 14 October 2016

ÇORUM DA İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.89-98 Sustainable Development

Türkiye de Devlet Sukuku İhraçları ve İhtiyacı

2. ULUSLARARASIÇİN’DEN ADRİYATİK’ESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.341-358

Sukukun Vergilendirilmesi

International JointConference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF), 1 - 03 September 2016

Kamu Borç Yönetiminin Maliye ve Para Politikası ile Uyum Sorunu Türkiye Pratiği

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016

Türkiye de Sukuk Sertifikalarının Kamu Finansmanında Kullanımı Genel Bir Değerlendirme

International Congress on Islamic Economics and Finance, Sakarya, Turkey, 21 - 23 October 2015

Avrupa Borç Krizinin Makroekonomik Etkileri ve Türkiye

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2015, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.388-397

Küresel Kriz ve AB nin Kriz Karşıtı Maliye Politikalarının Etkinliği Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme

28. Türkiye Maliye Sempozyumu Küresel Kriz ve Maliye Politikaları, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2013, pp.218-257

Türkiye nin E Devlete Geçiş Zorunluğu

I. Ulusal Bilgi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 May 2002

Türkiye’nin E Devlete Geçiş Zorunluluğu

I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Turkey, 10 - 11 May 2002, pp.131-144

Books & Book Chapters

Türkiye'de KÖSİ Modelleri Çerçevesinde Hayata Geçirilen Bazı Projelerin Etkinlik Analizi: Ulaştırma Sektörü Örneği

in: Teori ve Uygulamada Yönetim, Strateji, Organizasyon Analizleri, Doç. Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Ekin Yayınevi, pp.157-168, 2023

Mahalli İdareler

Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A. Ş., Ankara, 2014

Devlet Borçlanması

Yazarın Kendi Yayını, Trabzon, 2014

Maliye Politikası

Derya Kitabevi, Trabzon, 2013

Yönetimler arası Transferler: Teori ve Türkiye Uygulaması

in: Türkiye de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Nihat Falay, Ahmet Kesik, Murat Çak, Mehmet Karakaş, Editor, Seçkin, Ankara, pp.94-113, 2010

Metrics

Publication

50
UN Sustainable Development Goals