Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bazı Kurumsal Çalışmalar Çerçevesinde Belediyelerin Mali Durumu Hakkındaki Temel Değerlendirmeler

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.19-55, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki Belediyelerin Mali Sorunları ve Muhtemel Etkiler

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.167-182, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel Finansal Krizin Sukuk Piyasasına Etkisi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.99-114, 2018 (Other Refereed National Journals)

Secondary Market of Sukuk: An Overview

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.17-32, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de 1990 Sonrası Finansal Krizlerin Dış Borçlarla İlişkisinin Analizi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, no.15, pp.27-39, 2018 (Other Refereed National Journals)

Mali Yerelleşme ve Metropolleşme İkilemi

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.15, pp.436-464, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lack of Standardization in Sukuk Market

Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF), vol.13, no.1, pp.147-169, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SUKUKUN İKİNCİ EL PİYASA SORUNU

HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.55-70, 2016 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARIENFLASYON İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ 1990 2015 DÖNEMİ

KTÜ - Sosyal Bilimler EnstitüsüSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.375-390, 2016 (Other Refereed National Journals)

FAİZ DIŞI DENGENİN EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ÜZERİNEETKİSİ

Ekonomi Bilimleri Dergisi (EBD), vol.8, no.1, pp.1-33, 2016 (Other Refereed National Journals)

Faiz dışı dengenin ekonomik büyüme ve işsizlik üzerine etkisi

Ekonomi Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-33, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Borç Deflasyonu: Teorinin Gelişimi ve Avrupa’xxda Borç Deflasyonuna İlişkin Değerlendirmeler

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.11, no.26, pp.1-28, 2015 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Borç Krizi ve Türkiye için Öneriler

Uluslararası Emek ve Toplum, vol.3, no.7, pp.84-119, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi

SOSYOEKONOMI, vol.19, no.19, pp.87-116, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.21, pp.259-287, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların Sürdürülebilirliği

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme, vol.2, no.4, pp.1-21, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Hareketleri Nedenleri ve Etkileri

Iktisat Isletme Ve Finans, vol.19, no.223, pp.103-115, 2004 (Other Refereed National Journals)

Vergi İndiriminin Ekonomik Etkileri

Vergi Dünyası Dergisi, vol.21, no.254, pp.103-115, 2002 (Other Refereed National Journals)

Finansal İstikrarın Korunması ve Önemi

Iktisat Isletme Ve Finans, vol.16, no.118, pp.88-98, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri

Belediye, vol.7, no.12, pp.24-31, 2001 (Other Refereed National Journals)

Türkiye ye Yönelik Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Etkileri

Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.38, no.1, pp.45-66, 2001 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Dış Borçların İktisadi Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkisi

Ekonomik Yaklaşım, vol.7, no.21, pp.13-25, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Global Finansal Krizin Sukuk Piyasasına Etkisi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos), Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.392

Mali Yerelleşme ve Metropolleşme İkilemi

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017

Lack of standardization in sukuk market

2. International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF2016), 5 - 06 December 2016

Sukuk Neden Vadeye Kadar Elde Tutuluyor

4. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO-2016), 14 October 2016

ÇORUM DA İŞSİZLİK VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.89-98

Türkiye de Devlet Sukuku İhraçları ve İhtiyacı

2. ULUSLARARASIÇİN’DEN ADRİYATİK’ESOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.341-358

Sukukun Vergilendirilmesi

International JointConference on Islamic Economics and Finance (IJCIEF), 1 - 03 September 2016

Kamu Borç Yönetiminin Maliye ve Para Politikası ile Uyum Sorunu Türkiye Pratiği

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016

Türkiye de Sukuk Sertifikalarının Kamu Finansmanında Kullanımı Genel Bir Değerlendirme

International Congress on Islamic Economics and Finance, Sakarya, Turkey, 21 - 23 October 2015

Avrupa Borç Krizinin Makroekonomik Etkileri ve Türkiye

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2015, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.388-397

Küresel Kriz ve AB nin Kriz Karşıtı Maliye Politikalarının Etkinliği Mali Alan Açısından Bir Değerlendirme

28. Türkiye Maliye Sempozyumu Küresel Kriz ve Maliye Politikaları, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2013, pp.218-257

The Impact of Global Financial Crisis over BRICS Countries and An Analysis on Fiscal Policy Applications

EFSS’12 – Eurasian Forum On Social Sciences, Baku, Azerbaijan, 18 - 21 November 2012

Türkiye nin E Devlete Geçiş Zorunluğu

I. Ulusal Bilgi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 May 2002

Türkiye’nin E Devlete Geçiş Zorunluluğu

I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Turkey, 10 - 11 May 2002, pp.131-144

Books & Book Chapters

Mahalli İdareler

Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A. Ş., Ankara, 2014

Devlet Borçlanması

Yazarın Kendi Yayını, Trabzon, 2014

Maliye Politikası

Derya Kitabevi, Trabzon, 2013

Yönetimler arası Transferler: Teori ve Türkiye Uygulaması

in: Türkiye de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Nihat Falay, Ahmet Kesik, Murat Çak, Mehmet Karakaş, Editor, Seçkin, Ankara, pp.94-113, 2010