General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Kentleşme Ve Çevre Sorunları

Metrics

Publication

24

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Contact

Email
abdulgaziyikici@ktu.edu.tr
Web Page
https://avesis.ktu.edu.tr/abdulgaziyikici
Office Phone
+90 462 377 8759
Office
İİBF - Ek Bina 405