Öğr.Gör.

ABDULHAMİT YILDIRIM


Maçka Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

2008 - 2014

2008 - 2014

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

ERASMUS PROGRAM

Sağlık ve Tıp

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “ LUIGI VANVITELLI”

2019

2019

Comparative Neuroanatomy of Human and Rat Brains

Sağlık ve Tıp

TÜRKİYE BEYİN ARAŞTIRMALARI VE SİNİR BİLİMLERİ DERNEĞİ

2019

2019

17. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ

Sağlık ve Tıp

TÜRKİYE BEYİN ARAŞTIRMALARI VE SİNİR BİLİMLERİ DERNEĞİ

2018

2018

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Sağlık ve Tıp

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2018

2018

Sağlık Bilimleri Alanında Tübitak İçin Araştırma Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

Sağlık ve Tıp

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2017

2017

Tarsim Hayvan Sigortaları Havuzu Experliği

Diğer

Tarsim

2014

2014

Sığırlarda Rekto-Vaginal Yolla Suni Tohumlama Sertifikası

Diğer

Samsun Veteriner Hekimler Odası

2013

2013

Iso 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Gıda Güvenliği ve Hijyen Akademisi

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji, Nörofizyoloji, Spor Fizyolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksek Okulu, Veterinerlik Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Veteriner Patoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Sürü Yönetimi ve Sağlığı

Ön Lisans

Ön Lisans

Veteriner Meme Sağlığı ve Hijyeni

Ön Lisans

Ön Lisans

Veteriner Ayak Sağılığı ve Bakımı

Ön Lisans

Ön Lisans

Veteriner Fizyoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

MatematikKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

17. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ

Katılımcı

Trabzon-Türkiye