Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 TARK-2015

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 TARK-2015

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Akeditasyon süreci

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Geriatrik Anestezi

  Davetli Konuşmacı

  Rize, Türkiye

 • 2015 Geriatrik Anestezi

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2015 TARD karadeniz Kas gevşeticiler

  Oturum Başkanı

  Ordu, Türkiye

 • 2015 TARD Karadeniz

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 TARD karadeniz Ordu

  Katılımcı

  Ordu, Türkiye

 • 2015 Kas gevşeticiler

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 TRAD Solunum modülü

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 TARD Solunum Modülü

  Davetli Konuşmacı

  Samsun, Türkiye

 • 2014 Ameliyathane güvenliği

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2014 Ana Çocu Mğdülü

  Davetli Konuşmacı

  Samsun, Türkiye

 • 2014 Anaçocuk sağlığı modülü

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2014 Ameliyathane anestezi sorunlar

  Panelist

  Samsun, Türkiye

 • 2014 YB hemşireliği

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 Karadeniz YB Hemşireliği

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 TARK-2014

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 TARK

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Yoğun Bakım Hemşireliği

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 Karadeniz YB hem.

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 GKD Anestezisi ve YB

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2014 GIK Kullanımı

  Moderatör

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 Bilimsel makale nasıl yazılır

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 GIK Kullanımı

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 Bilimsel makale nasıl yazılır

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 TARD Karadeniz Anestezi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2014 TARD Karadeniz

  Oturum Başkanı

  Samsun, Türkiye

 • 2014 Doğum analjezisi

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 Doğum Analjezisi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 20.Kış Simpozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2014 20. Kış Simpozyumu

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2014 Anestezide muhtelif konular

  Moderatör

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 Monitoring

  Katılımcı

  Cenevre, İsviçre

 • 2014 Anestezide muhtelif konular

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

Ödüller

 • Ocak 2015 Elsevier Reviewer Recognition-EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY awarded January,2015

  Elsevier,Amsterdam,TheNetherland

 • Ekim 2014 Yayın teşvik-4

  UBYT

 • Ekim 2014 yayın teşvik-3

  UBYT

 • Ekim 2014 yayın teşvik-2

  UBYT

 • Ekim 2014 Yayın teşvik-1

  UBYT

 • Şubat 2011 KEPAN Bilimsel

  KEPAN

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 642

h-indeksi (WOS): 14