Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2015 6. Arıcılık Paneli

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 1. İntercontinental Emergency Medicine Congress

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 8. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 14. Acil Tıp Sempozyumu

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2013 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2013 Türkiye'de Acil Tıbbın Geleceği - Stratejik Vizyon Toplantısı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 Dokuzuncu Ulusal Acil Tıp Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Dokuzuncu Ulusal Acil Tıp Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 7. European Congress on Emergency Medicine & 8. National Emergency Medicine Congress

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 İlk ve Acil Yardım Sempozyumu

  Katılımcı

  Gümüşhane, Türkiye

 • 2012 1. Euro-ELSO Congress

  Katılımcı

  Roma, İtalya

 • 2012 Hastane Afet Planı Eğitimi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Tübitak Bilgilendirme ve Eğitim Semineri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Orman Gülü Balının Tüketim Olanaklarının Araştırılması Paneli

  Katılımcı

  Düzce, Türkiye

 • 2012 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 Afet 11 Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 Arama Kurtarma Hizmetleri Çalıştayı

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 7. Türkiye Acil Tıp Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 3. Annual Middle East and North africa Clinical Toxicology Symposium

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 7. Türkiye Acil Tıp kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 7. Türkiye Acil Tıp Kongresi

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 Eğitim Formasyonu (müfredat geliştirme, öğrenme, eğitim, ölçme ve değerlendirme yöntemleri) Kursu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2011 Mediterranean Emergency Medicine Congress

  Katılımcı

  Kos, Yunanistan

 • 2011 7. Ulusal Acil Tıp Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 7. Ulusal Acil Tıp Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 7. Ulusal Acil Tıp Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 12. Acil Tıp Kış Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2010 The Second EurAsian Congress on Emergency Medicine

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2010 6. European Congress on Emergency Medicine and 12. Annual Meeting of SweSEM

  Katılımcı

  Stockholm, İsveç

Ödüller

 • Ekim 2013 En iyi ikinci sözlü bildiri ödülü / Pulmoner emboli tanısında signal peptide-CUB-EGF domain-containing protein 1’in yeri

  Dokuzuncu Türkiye Acil Tıp Kongresi

 • Mayıs 2013 En iyi üçüncü sözlü bildiri ödülü / Akut mezenter iskemi tanısında signal peptide-cub-egf-domain containing protein 1 (SCUBE-1) ve oksidatif stres parametrelerinin değeri

  Dokuzuncu Ulusal Acil Tıp Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1182

h-indeksi (WOS): 19