Publications & Works

Articles Published in Other Journals

5237 Sayılı Kanun Yönünden İnternet Ortamında Kişisel Veriler ve Korunması

İstanbul Barosu Dergisi, vol.89, pp.146-154, 2015 (Other Refereed National Journals)

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, no.8, pp.323-341, 2014 (National Refreed University Journal)

BİLGİ TOPLUMU OLABİLMEDE İNTERNET KAFELERİN ETKİSİ: TRABZON ÖRNEĞİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.3, pp.53-60, 2012 (National Refreed University Journal)

MİKRO ZEMİN PARAMETRE HARİTALARININ ÖNEMİ VE TRABZON ÇİMENLİ BELDESİ UYGULAMASI

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.176-183, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güvenlik Kameralarının Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 2021, İzmir, Turkey, 22 - 25 September 2021, pp.1

Kooperatifçilik İlkeleri ve Uygulamaları Dersinin Eczacılık Eğitimine Katkısı

II. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Eskişehir, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.30

Kişisel Verilerin Korunmasına Genel Bir Bakış

34. Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 21 December 2017, pp.175-181

Bilişim Hukuku: Sosyal Medya Analizi

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı, Antalya, Turkey, 5 - 06 October 2017, pp.200

Sosyal Medya Paylaşımlarının Hukuki Yönü

33. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 09 December 2016, pp.94-97

İnternet Ortamında Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası

İnternet Konferansı, TED Üniversitesi, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.90-95

İnternet Haber Sitelerinde İçerik Sağlayıcı Sorunu

32. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 03 December 2015, pp.18-23

Sosyal Medya ve Kişisel Veriler

20. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 02 December 2015, pp.20

Üniversitelerde Stratejik Yönetim: KTÜ Stratejik Plan Bilgi Sistemi Örneği

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İş Birliği Sempozyumu, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.318-323

İnternet Ortamında Kişisel Veriler ve Korunması

19. TÜRKİYE'DE İNTERNET KONFERANSI, İzmir, Turkey, 29 November 2014, pp.1

İdarelerin İnternet Sitelerinden Doğan Sorumlulukları

18. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2013

İdarelerin internet sitelerinden doğan sorumlulukları

XVIII.TÜRKİYE'DE İNTERNET KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2013, pp.30-35

İNTERNET ORTAMINDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ VE KORUNMASI

3. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, İzmir, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.5-11

Bilgi toplumu stratejisinde internet kafelerin sosyal dönüşüme katkısı

AKADEMİK BİLİŞİM, Uşak, Turkey, 1 - 03 February 2012, pp.50

Temel bilişim eğitiminin yükseköğretimdeki yeri: 2005-2012 analizi

AKADEMİK BİLİŞİM, Uşak, Turkey, 1 - 03 February 2012, pp.30

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

AKADEMİK BİLİŞİM 2012, Uşak, Turkey, 1 - 03 February 2012, pp.65-70

Kamu iç kontrol sisteminin kurulmasında bilgi ve iletişimin önemi

AKADEMİK BİLİŞİM, Malatya, Turkey, 2 - 04 February 2011, pp.52

Üniversitelerde temel bilişim eğitimi nereye gidiyor? 2005-2011 analizi

AKADEMİK BİLİŞİM, Malatya, Turkey, 2 - 04 February 2011, pp.36-40

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor?: 2005-2011 Analizi

AKADEMİK BİLİŞİM 2011, Malatya, Turkey, 2 - 04 February 2011, pp.659-664

AB yolundaki Türkiye'de internet teknolojilerinin bilgi toplumu hedefine katkısı: Yeni Ticaret Kanunu örneği

XV.TÜRKİYE'DE İNTERNET KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2010, pp.12-14

temel bilişim eğitiminde enformatik bölümlerinin rolü

AKADEMİK BİLİŞİM 2010, Muğla, Turkey, 10 - 12 February 2010, pp.63

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin temel bilgi teknolojileri kullanım düzeylerinin bölgesel analizi

AKADEMİK BİLİŞİM 2008, Çanakkale, Turkey, 30 January - 01 February 2008, pp.65-69

Kooperatif sorunlarının proje süreci yönetimi ile çözülmesi- Yapı kooperatifleri uygulaması

ULUSAL KOOPERATİFÇİLİK SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2007, pp.30-34

Bilgi teknolojileri eğitiminde teknolojik alt yapının önemi, KTÜ İİBF Modeli

AKADEMİK BİLİŞİM 2007, Kütahya, Turkey, 31 January - 02 February 2007, pp.20-25

Books & Book Chapters

Bilişim Hukuku

Ekin Yayınevi, Bursa, 2017

Sosyal Medya Paylaşımlarına Hukuksal Bir Bakış

in: Sosyal Medya İletişimi, Erdem Taşdemir , Emre Ş. Aslan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.309-319, 2017

BİLİŞİM HUKUKU

Ekin Yayınevi, Bursa, 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri

in: Kuruluşunun 60. Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Kurumsal Üniversite Sanayi İş Birliği, Bocutoğlu E., Doğu, A.H, Editor, Ktü, Trabzon, pp.125-146, 2015

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri

in: Kuruluşunun 60 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Kurumsal Üniversite Sanayi İş Birliği, Ersan Bocutoğu, Ali Haydar Doğu, Editor, KTÜ, Trabzon, pp.125-146, 2015

İnternet Ortamında Hukuk

Detay Copy Center, Trabzon, 2014

KOOPERATİFLER

Üniversal Yayıncılık, Trabzon, 2011

İÇ KONTROL

Ktü, Trabzon, 2011

Excel

in: TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, Bingöl Ö., Editor, Derya Kitabevi, Trabzon, pp.120-0, 2011

Microsoft Excel 2010

in: Temel Bilgi Teknolojileri, BİNGÖL Özkan, Editor, Derya Kitabevi, Trabzon, pp.158-192, 2011

Temel Bilgisayar

Derya Kitabevi, Trabzon, 2007

Temel Kavramlar

in: TEMEL BİLGİSAYAR, Anonim, Editor, Derya Kitabevi, Trabzon, pp.20, 2007

TEMEL KAVRAMLAR

in: UYGULAMALI İLERİ EXCEL, NEJAT MISIR, Editor, Derya Kitabevi, Trabzon, pp.20-30, 2007

Bölüm 3 Word

in: Temel Bilgisayar, DOĞU Ali Haydar, Editor, Derya Kitabevi, Trabzon, pp.131-159, 2007

Microsoft Word

in: TEMEL BİLGİSAYAR, Doğu A.H., Editor, Şahinkaya Matbaacılık, İstanbul, pp.102-119, 2005

ACCESS VE POWERPOINT

in: TEMEL BİLGİSAYAR BAŞUCU KİTABI, Reis Z., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.120-0, 2005