Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Fonksiyonel Polimerler

  • Kimyasal Kinetik

  • Kompozitler

  • Nanokompozitler

  • Polimerik Malzemeler

  • Termodinamik

  • Temel Bilimler