Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

5G Teknolojisindeki Hücre Yapıların Yol Kayıpları (Path Losses of Cell Structures in 5G Technology)

ELECO 2018, Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, Bursa, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2018, ss.438-442

Some Challenges Foreseen in 5G Technology

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier