Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Retrospective study of treatment and outcome in 39 cases of male breast cancer”.

Hematol Oncol Stem Cell Ther, sa.1, ss.98-105, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lokalize Gastrik Adenokarsinomlu Hastalarda Postoperatif Kemoradyoterapi

XVIII.Ulusal Kanser Kongresi,Antalya, Antalya, Türkiye, 21 - 26 Nisan 2009, ss.79

Baş Boyun Lenfomalı 46 Hastanın Retrospektif Analizi

8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2008, ss.133

Mide Kanserinde Postoperatif Kemoradyoterapi

8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2008, ss.84

Erkek Meme Kanseri:Retrospektif Analiz

8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2008, ss.119

Postoperative radiotherapy results in soft tissue sarcomas

ASCO 42nd Annual Meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 06 Haziran 2006, cilt.24, ss.19513