Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On Suborbital Graphs for the Group Gamma(3)

BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Connectedness of a suborbital graph for congruence subgroups

JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Disconnectedness of the subgraph F-3 for the group Gamma(3)

JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Disconnectedness of the Subgraph F^3 for the Group Gamma^3

International Congress in Honour of Professor H. M. Srivastava, Bursa, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2012, ss.91